dinsdag 29 maart 2016

Brussels Airbnb-reglement laat belangen hotelsector primeren

De stad Brussel heeft deze week een batterij regels opgelegd aan wie logies verhuurt via Airbnb. 
In principe laat Airbnb toe om onderbenutte logeercapaciteit beter te benutten. Zo kun je er bijvoorbeeld je appartement verhuren terwijl je met vakantie bent. 

Of het al of niet om onbenutte capaciteit gaat is vaak echter moeilijk duidelijk vast te stellen. In gevallen waarbij verhuurders meerdere panden verhuren, is duidelijk dat het niet gaat om onderbenutte capaciteit. Regelgeving zou er daarom moeten op gericht zijn grootschalig en systematisch verhuur aan banden te leggen, liefst zonder te raken aan occasionele particuliere verhuurders. 


"Je kan maar beter professioneel Airbnb-huisjesmelker worden"

De nieuwe Airbnb-regelgeving in Brussel doet net het omgekeerde. De bureaucratische clusterbom die er gelanceerd wordt op wie zich op het platform begeeft, zorgt ervoor dat je maar beter professioneel Airbnb-huisjesmelker worden wil je de kost van de overhead kunnen verantwoorden. Welke particulier zal het nog in zijn hoofd halen om occasioneel te verhuren? 


"Volgens een nieuw uitvoeringsbesluit, dat de Brusselse regering vorige week goedkeurde, moeten verhuurders van 'logies bij de bewoner' vanaf eind april zeker tien documenten voorleggen, waaronder een bewijs van hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een attest van goed gedrag en zeden, een plattegrond en foto's van de woning. Ook moeten ze bij de burgemeester een controleattest van de brandveiligheid aanvragen, waarvoor recente conformiteitsattesten van de elektrische, de verwarmings- en de gasinstallatie nodig zijn. De woning moet voorzien zijn van sanitair dat enkel voor de gasten voorbehouden is. En de wellicht lastigste voorwaarde is de schriftelijke toestemming van de huiseigenaar (voor huurders) of van de mede-eigenaars (voor eigenaars)." (Bron: De Tijd)
Dat beleidsmakers zich bewust worden van de nood aan regulering van digitale platforms is een goede zaak. Echter, door de deeleconomie op gelijke voet te stellen met traditionele economische sectoren en een "level playing field" te willen creëren, duwt de overheid zelf de deeleconomie in handen van de grote spelers voor wie de overhead nog steeds veel kleiner is dan die in de reguliere hotelsector, maar groot genoeg om de concurrentie van occasionele particuliere verhuurders te fnuiken. 

Nochtans zit net bij die occasionele particuliere verhuurders het gros van de duurzaamheidswinsten, omdat daar de kans het grootst is dat het werkelijk gaat om bestaande maar onderbenutte capaciteit. De plannen van de Vlaamse regering lijken wat dat betreft veelbelovender, een fiscale vrijstelling voor kleinschalige verdiensten op digitale platforms, al rijst bij een al te liberale benadering het gevaar voor de opkomst van mini-jobs. Echter, ook in Vlaanderen kan een deel van de particulieren geen logies verhuren op Airbnb, namelijk al wie huurt.  


"Een pakket pestmaatregelen met als enig duidelijk doel het ontmoedigen van verandering"


Kortom, de Brusselse regelgeving lijkt niet zozeer gericht op het verhogen van de veiligheid van huurders of het nastreven van het algemeen belang door te experimenteren met manieren om de potentiële voordelen van de deeleconomie te realiseren. Het betekent vooral veel rompslomp voor weinig visie. Een pakket pestmaatregelen met als enig duidelijk doel het ontmoedigen van verandering, ongeacht of ze nu negatief of positief is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten