woensdag 7 juni 2017

[verslag] Workshop deeleconomie II: Universiteit Gent, 31 mei 2017

Vicky Franssen

Op 31 mei 2017 organiseerde Rogier De Langhe voor het tweede jaar op rij de Workshop Deeleconomie aan de Universiteit Gent. Er waren 4 sprekers en een 30-tal aanwezigen uit verschillende disciplines alsook heel wat deelnemers van buiten de universiteit (pers, middenveld, politieke partijen). 

Na de Nederlandse "deeleconomieprofessor" Koen Frenken was onze centrale gast dit jaar de Nederlandse deeleconomie-expert Martijn Arets.

Martijn Arets organiseerde de allereerste crowdfunding ter wereld voor zijn project "Brand Expedition" en werd naar aanleiding daarvan in Nederland verkozen tot ondernemer van het jaar. Hij publiceerde ondertussen ook het boek Crowdfunding, de hype voorbij . Hij reist de wereld rond om interviews af te nemen van belangrijke spelers in de digitale revolutie die hij vervolgens vrij beschikbaar maakt op zijn Youtube-kanaal "Crowd Expedition". Martijn was mede-auteur van het stuk "Smarter regulation for the sharing economy" in The Guardian dat een basis werd voor internationale regulering van deeleconomieplatformen.


Martijn Arets is vandaag dan ook een gezaghebbende stem in het deeleconomiedebat in Nederland, bvb. rond de rol van Airbnb in Amsterdam: 

     


Via deze blogpost worden de presentaties van de workshop beschikbaar gemaakt. De presentaties zijn vrij te downloaden.

De toekomst van de platform-/deeleconomie: dilemma’s en uitdagingen (download presentatie)
Martijn Arets, Nederlands deeleconomie-expert 

De opkomst van de peer2peer platformeconomie, ook wel deeleconomie genoemd, is inmiddels niet te stuiten, maar ook niet onomstreden. Veelal is niet geheel duidelijk wat er gebeurt, waarom, wie de betrokken stakeholders zijn en wat hun agenda is. Terwijl juist dat nodig is om de ontwikkelingen in de juiste context te plaatsen. Internationaal platform expert Martijn Arets reisde de afgelopen 4 jaar de wereld over om in 13 landen in gesprek te gaan met circa 400 ondernemers en experts achter deze ‘nieuwe’ economie. Zijn doel: om te ontdekken wat er nodig is om de platformeconomie haar maximale potentie te laten bereiken én hier een duurzaam model van te maken waarbij alle betrokken stakeholders gelijk worden behandeld. Martijn neemt je mee in zijn onderzoek en zal ingaan op de meest urgente dilemma’s en toekomst vragen voor een duurzame platformeconomie.Disruptie: hype of revolutie? (download presentatie)
Rogier De Langhe, economiefilosoof Universiteit Gent 

De deeleconomie heet “disruptief” te zijn. Maar in hoeverre is de deeleconomie werkelijk een nieuw soort economie? Om te zien waarin de nieuwe economie verschilt van de oude, moeten we eerst de essentie van die oude economie benoemen. Het werk van auteurs die schreven aan het begin van de industriële revolutie leert ons iets over de manier waarop die oude economie zelf ooit disruptief was. Daarna toon ik aan hoe digitalisering tot veranderingen leidt van eenzelfde fundamentele aard als de industrialisering.
The Sharing Personality (download presentatie)
Vicky Franssen (met Karijn Bonne, Nicky Malfliet, Christel De Maeyer), Arteveldehogeschool Gent

De presentatie focust op de resultaten van een eenjarig onderzoek over ‘the sharing personality’, waar gepeild wordt naar de motieven om al dan niet deel te nemen aan deelinitiatieven. Het onderzoek omvat:
  • Verkennende interviews met platformeigenaars (N=5), ‘gevers’ (N=7), ‘nemers’ (N=5) en non-users (N=3).
  • Een enquête bij Vlaamse volwassenen (N=433). Demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, SES, urbanisatie, opleiding), persoonlijkheid (gemeten via the Big Five) en sociale attitudes worden gerelateerd aan deelname (als nemer en/of als gever) versus geen deelname (als non-user) aan deelinitiatieven en aan de motieven daarbij.
  • Diepte interviews met providers van een twintigtal Belgische deelinitiatieven, wat resulteert in een overzicht van de startup verhalen, van de motieven en van enkele business- en verdienmodellen van ‘the sharing economy’.
(klik hier voor een link met uitleg over het volledige onderzoeksproject)Autonoom transport, shared mobility en de impact op onze maatschappij (download presentatie)
Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net

De technologische (r)evolutie van autonoom transport is niet meer tegen te houden. Wat betekent dit voor onze toekomstige mobiliteit en samenleving? Wordt het gezelliger en interessanter om samen in de file te staan? Of gaan we spreken over een disruptieve ontwikkeling te vergelijken met de industriële revolutie en de opkomst van het internet? Dit laatste scenario is enkel mogelijk als we de zelfrijdende auto gaan bekijken als een gedeeld asset, een slim gebruiksvoorwerp dat goederen en diensten op de meest optimale manier vervoerd. Maar welke impact heeft dit op de rest van de maatschappij? Hoe vervangen we de talloze jobs die verloren gaan door automatisatie? Wat gebeurt er met onze stedelijke omgeving? En wie zal dit alles regisseren? De multinationals, de overheid, lokale coöperaties,… Jeffrey Matthijs van Autodelen.net schetst een toekomstbeeld waarbij autonoom transport mede katalysator is van een nieuw paradigma


--------------------------------

De sprekers op deze workshop dragen geregeld bij aan de "Digitale Revolutie"-facebookgroep waar u dagelijks terechtkunt voor nieuws, commentaar en analyse over alles wat met deeleconomie, peer-to-peernetwerken en collaborative commons te maken heeft. Word gerust lid.

--------------------------------Geen opmerkingen:

Een reactie posten