woensdag 7 juni 2017

[verslag] Workshop deeleconomie II: Universiteit Gent, 31 mei 2017

Vicky Franssen

Op 31 mei 2017 organiseerde Rogier De Langhe voor het tweede jaar op rij de Workshop Deeleconomie aan de Universiteit Gent. Er waren 4 sprekers en een 30-tal aanwezigen uit verschillende disciplines alsook heel wat deelnemers van buiten de universiteit (pers, middenveld, politieke partijen). 

Na de Nederlandse "deeleconomieprofessor" Koen Frenken was onze centrale gast dit jaar de Nederlandse deeleconomie-expert Martijn Arets.

Martijn Arets organiseerde de allereerste crowdfunding ter wereld voor zijn project "Brand Expedition" en werd naar aanleiding daarvan in Nederland verkozen tot ondernemer van het jaar. Hij publiceerde ondertussen ook het boek Crowdfunding, de hype voorbij . Hij reist de wereld rond om interviews af te nemen van belangrijke spelers in de digitale revolutie die hij vervolgens vrij beschikbaar maakt op zijn Youtube-kanaal "Crowd Expedition". Martijn was mede-auteur van het stuk "Smarter regulation for the sharing economy" in The Guardian dat een basis werd voor internationale regulering van deeleconomieplatformen.


Martijn Arets is vandaag dan ook een gezaghebbende stem in het deeleconomiedebat in Nederland, bvb. rond de rol van Airbnb in Amsterdam: 

     


Via deze blogpost worden de presentaties van de workshop beschikbaar gemaakt. De presentaties zijn vrij te downloaden.

De toekomst van de platform-/deeleconomie: dilemma’s en uitdagingen (download presentatie)
Martijn Arets, Nederlands deeleconomie-expert 

De opkomst van de peer2peer platformeconomie, ook wel deeleconomie genoemd, is inmiddels niet te stuiten, maar ook niet onomstreden. Veelal is niet geheel duidelijk wat er gebeurt, waarom, wie de betrokken stakeholders zijn en wat hun agenda is. Terwijl juist dat nodig is om de ontwikkelingen in de juiste context te plaatsen. Internationaal platform expert Martijn Arets reisde de afgelopen 4 jaar de wereld over om in 13 landen in gesprek te gaan met circa 400 ondernemers en experts achter deze ‘nieuwe’ economie. Zijn doel: om te ontdekken wat er nodig is om de platformeconomie haar maximale potentie te laten bereiken én hier een duurzaam model van te maken waarbij alle betrokken stakeholders gelijk worden behandeld. Martijn neemt je mee in zijn onderzoek en zal ingaan op de meest urgente dilemma’s en toekomst vragen voor een duurzame platformeconomie.Disruptie: hype of revolutie? (download presentatie)
Rogier De Langhe, economiefilosoof Universiteit Gent 

De deeleconomie heet “disruptief” te zijn. Maar in hoeverre is de deeleconomie werkelijk een nieuw soort economie? Om te zien waarin de nieuwe economie verschilt van de oude, moeten we eerst de essentie van die oude economie benoemen. Het werk van auteurs die schreven aan het begin van de industriële revolutie leert ons iets over de manier waarop die oude economie zelf ooit disruptief was. Daarna toon ik aan hoe digitalisering tot veranderingen leidt van eenzelfde fundamentele aard als de industrialisering.
The Sharing Personality (download presentatie)
Vicky Franssen (met Karijn Bonne, Nicky Malfliet, Christel De Maeyer), Arteveldehogeschool Gent

De presentatie focust op de resultaten van een eenjarig onderzoek over ‘the sharing personality’, waar gepeild wordt naar de motieven om al dan niet deel te nemen aan deelinitiatieven. Het onderzoek omvat:
  • Verkennende interviews met platformeigenaars (N=5), ‘gevers’ (N=7), ‘nemers’ (N=5) en non-users (N=3).
  • Een enquête bij Vlaamse volwassenen (N=433). Demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, SES, urbanisatie, opleiding), persoonlijkheid (gemeten via the Big Five) en sociale attitudes worden gerelateerd aan deelname (als nemer en/of als gever) versus geen deelname (als non-user) aan deelinitiatieven en aan de motieven daarbij.
  • Diepte interviews met providers van een twintigtal Belgische deelinitiatieven, wat resulteert in een overzicht van de startup verhalen, van de motieven en van enkele business- en verdienmodellen van ‘the sharing economy’.
(klik hier voor een link met uitleg over het volledige onderzoeksproject)Autonoom transport, shared mobility en de impact op onze maatschappij (download presentatie)
Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net

De technologische (r)evolutie van autonoom transport is niet meer tegen te houden. Wat betekent dit voor onze toekomstige mobiliteit en samenleving? Wordt het gezelliger en interessanter om samen in de file te staan? Of gaan we spreken over een disruptieve ontwikkeling te vergelijken met de industriële revolutie en de opkomst van het internet? Dit laatste scenario is enkel mogelijk als we de zelfrijdende auto gaan bekijken als een gedeeld asset, een slim gebruiksvoorwerp dat goederen en diensten op de meest optimale manier vervoerd. Maar welke impact heeft dit op de rest van de maatschappij? Hoe vervangen we de talloze jobs die verloren gaan door automatisatie? Wat gebeurt er met onze stedelijke omgeving? En wie zal dit alles regisseren? De multinationals, de overheid, lokale coöperaties,… Jeffrey Matthijs van Autodelen.net schetst een toekomstbeeld waarbij autonoom transport mede katalysator is van een nieuw paradigma


--------------------------------

De sprekers op deze workshop dragen geregeld bij aan de "Digitale Revolutie"-facebookgroep waar u dagelijks terechtkunt voor nieuws, commentaar en analyse over alles wat met deeleconomie, peer-to-peernetwerken en collaborative commons te maken heeft. Word gerust lid.

--------------------------------vrijdag 19 mei 2017

Workshop deeleconomie II

Complex Systems Institute organiseert

ism

Workshop deeleconomie II: uitdagingen en opportuniteiten in een netwerkmaatschappij

Blandijnberg 2, lokaal 160.015 (6e verdieping)

Deelname gratis mits inschrijving: rogier.delanghe@ugent.be
Sprekers: Martijn Arets (NL), Rogier De Langhe, Vicky Franssen, Jeffrey Matthijs​


PROGRAMMA

14u00
The Sharing Personality
Vicky Franssen (met Karijn Bonne, Nicky Malfliet, Christel De Maeyer), Arteveldehogeschool Gent
De presentatie focust op de resultaten van een eenjarig onderzoek over ‘the sharing personality’, waar gepeild wordt naar de motieven om al dan niet deel te nemen aan deelinitiatieven. Het onderzoek omvat:
  1. Verkennende interviews met platformeigenaars (N=5), ‘gevers’ (N=7), ‘nemers’ (N=5) en non-users (N=3).
  2. Een enquête bij Vlaamse volwassenen (N=433). Demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, SES, urbanisatie, opleiding),  persoonlijkheid (gemeten via the Big Five) en sociale attitudes worden gerelateerd aan deelname (als nemer en/of als gever) versus geen deelname (als non-user) aan deelinitiatieven en aan de motieven daarbij.
  3. Diepte interviews met providers van een twintigtal Belgische deelinitiatieven, wat resulteert in  een overzicht van de startup verhalen, van de motieven en van enkele business- en verdienmodellen van ‘the sharing economy’.
14u30 
Disruptie: hype of revolutie?
Rogier De Langhe, economiefilosoof Universiteit Gent 
De deeleconomie heet “disruptief” te zijn. Maar in hoeverre is de deeleconomie werkelijk een nieuw soort economie? Om te zien waarin de nieuwe economie verschilt van de oude, moeten we eerst de essentie van die oude economie benoemen. Het werk van auteurs die schreven aan het begin van de industriële revolutie leert ons iets over de manier waarop die oude economie zelf ooit disruptief was. Daarna toon ik aan hoe digitalisering tot veranderingen leidt van eenzelfde fundamentele aard als de industrialisering.

15u00
De toekomst van de platform-/deeleconomie: dilemma’s en uitdagingen
Martijn Arets, Nederlands deeleconomie expert (https://www.youtube.com/watch?v=h2QHUVInT6Y)
De opkomst van de peer2peer platformeconomie, ook wel deeleconomie genoemd, is inmiddels niet te stuiten, maar ook niet onomstreden. Veelal is niet geheel duidelijk wat er gebeurt, waarom, wie de betrokken stakeholders zijn en wat hun agenda is. Terwijl juist dat nodig is om de ontwikkelingen in de juiste context te plaatsen. Internationaal platform expert Martijn Arets reisde de afgelopen 4 jaar de wereld over om in 13 landen in gesprek te gaan met circa 400 ondernemers en experts achter deze ‘nieuwe’ economie. Zijn doel: om te ontdekken wat er nodig is om de platformeconomie haar maximale potentie te laten bereiken én hier een duurzaam model van te maken waarbij alle betrokken stakeholders gelijk worden behandeld. Martijn neemt je mee in zijn onderzoek en zal ingaan op de meest urgente dilemma’s en toekomst vragen voor een duurzame platformeconomie.

16u00-16u30
Autonoom transport, shared mobility en de impact op onze maatschappij
Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net

De technologische (r)evolutie van autonoom transport is niet meer tegen te houden. Wat betekent dit voor onze toekomstige mobiliteit en samenleving? Wordt het gezelliger en interessanter om samen in de file te staan? Of gaan we spreken over een disruptieve ontwikkeling te vergelijken met de industriële revolutie en de opkomst van het internet? Dit laatste scenario is enkel mogelijk als we de zelfrijdende auto gaan bekijken als een gedeeld asset, een slim gebruiksvoorwerp dat goederen en diensten op de meest optimale manier vervoerd. Maar welke impact heeft dit op de rest van de maatschappij? Hoe vervangen we de talloze jobs die verloren gaan door automatisatie? Wat gebeurt er met onze stedelijke omgeving? En wie zal dit alles regisseren? De multinationals, de overheid, lokale coöperaties,… Jeffrey Matthijs van Autodelen.net schetst een toekomstbeeld waarbij autonoom transport mede katalysator is van een nieuw paradigma

donderdag 13 april 2017

Act Like a Commoner

[via Timelab]
Vanaf 15 maart voeren Michel Bauwens en Yurek Onzia 3 maanden lang een onderzoeks-en participatieproject over Gent als de ‘Commonsstad van de Toekomst’. Zij gaan op zoek naar alle mogelijke commons die zich in Gent voordoet. Dit onderzoek moet resulteren in een ‘Commons Transitie Plan’, dat de mogelijkheden en rol van de Stad Gent als lokale overheid zal beschrijven voor het versterken van burgerinitiatieven. De stad wil hiermee verder vorm geven aan een duurzame en ethische economie in Gent.
In het kader van het project “Act Like a Commoner” helpen we hen bij het mappen van de verschillende initiatieven.  
Hoe doe je mee?
  1. Je komt naar één van de bijeenkomsten en help ons mee de mapping te maken. Wij voorzien alle instrumenten die nodig zijn om jouw commonsinitiatief op te nemen in het project.
  2. Door volgende vragenlijst in te vullen:  
Op deze manier trachten we een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Gent wordt gecreëerd. Ook projecten die nog in de steigers staan kunnen meedoen. Op basis van wat er is kunnen we een mapping maken van wat er allemaal beweegt de stad. 
Events:
We lijsten de verschillende bijeenkomsten en events in het kader van “Act Like a Commoner” op.
03.05 Gezondheid en Commons 
05.05 Commons Finance Canvas-dag met Stephen Hinton 
14.05  (MSK)

Projecten
We nodigen ontwerpers uit om table top games te ontwerpen die ons meer vertellen over wat commons nu percies zijn.


Een prototype
Stadslabo in het 'oude' gebouw van Bibliotheek Zuid. Timelab stelt zich samen met  en  kandidaat als beheerder voor de tijdelijke invulling van de oude bibliotheek aan het Zuid.
Vassilis Niaros
Urbanist Vasilis Niaros verblijft in Gent als resident in Timelab. Hij zal een onderzoek voeren naar de verschillende verschijningsvormen van commonsinitiatieven in verschillende steden. Bologna, Barcelona, Lille. Deze 3 steden hebben ieder een interessant eigen model uitgewerkt. Van overheidsgestuurd tot volledig decentraal en vanuit het initiatief van de burgers zelf. 
Vasilis zal de verschillende modellen mappen waardoor er een referentiekader ontstaat voor de interpretatie van het begrip 'commons'.

Bezoek de projectwebsite: 

maandag 13 maart 2017

Commons als "derde weg", voorbij markt en staat?

Het commonssysteem is terug. Gent vliegt zelfs expert Michel Bauwens in om een commons-strategie voor de stad uit te stip­pe­­len. Maar wat is dat eigen­lijk, ‘commons’? En hebben wij er wat bij te winnen? Ja, legt Rogier De Langhe uit. Via dat eeuwenoude model van gemeen­schap­pe­lijk goederen beheren kunnen we onze autonomie terug­winnen, weg van markt en staat.

Commons zoals bossen, irrigatiekanalen en meren waren tot voor de industriële revolutie heel gewoon, maar verdwenen grotendeels met de industrialisatie. Die trend lijkt sinds kort te keren, met het opduiken van veelal digitale commons in de wereld van software (Linux), kennis (Wikipedia) en design (Wikispeed). De vraag is nu of die revival ook kan worden doorgetrokken naar de echte wereld, om zo een transitie te maken naar een post-industriële wereld voorbij markt en staat. Peer-to-peerexpert Michel Bauwens denkt alvast van wel. Hij is vanaf deze maand te gast bij Stad Gent om uit te zoeken welke rol de stad kan spelen in die commonstransitie.