dinsdag 26 april 2016

Uber, helder als water

Foto: Waterworld.com Sanitation Revolution
Gisteren had ik het voorrecht om deel te nemen aan een debat over de deeleconomie in De Warande te Brussel. Tussen exquise pot en pint deelde ik de visie van Taxistop. Andere sprekers waren Filip Nuytemans van Uber en Vlerick-professor Marion Debruyne.

In zo'n debat wordt natuurlijk snel de controverse opgezocht: to Uber or not to Uber.De teneur van het publiek was heel erg optimistisch: "Laten we die deeleconomie als een opportuniteit bekijken."

Ikzelf heb de neiging om genuanceerder naar de deeleconomie te kijken. Oh ja, ik zie heel wat opportuniteiten, zeker ook in de activiteiten die Uber ontplooit. Mijn mening is erg gelijklopend met de opinie die Rogier hier eerder neerschreef in "Hoe verhoudt Uber zich tot de commons".

Tijdens een debat of aan de toog is het weliswaar  niet eenvoudig om helder over de bedreigingen te spreken. Je gaat al snel een academische terminologie hanteren, weinig boeiend, tenzij voor de deeleconomie-freaks.

Gisteren kreeg ik echter een bijzonder goede tip van Uber. Nuytemans stelde Uber voor als het platform dat aan iedereen over heel de wereld op een bijzonder gebruiksvriendelijke wijze mobiliteit wil aanbieden. "Mobiliteit moet zo eenvoudig zijn, als toegang tot water."

Dat Uber mobiliteit organiseren vergelijkt met het aanbieden van water, vind ik heel erg interessant.

Uber vergeet dat vandaag 768 miljoen mensen geen toegang hebben tot water in hun nabije omgeving. Uber gaat ook nog eens voorbij aan het grote waterdebat. Vinden wij het OK dat de watervoorzieningen geprivatiseerd worden? In 2014 verzamelde het Europees burgerinitiatief Right2Water 1,7 miljoen handtekeningen om toegang tot water als mensenrecht te garanderen. Daarbij stelden zij de liberalisering van de watervoorzieningen aan de kaak.

Right2Water berekende de kost van de waterprivatisering in Engeland en Wales . Ze kwamen o.a. tot de volgende bevindingen:
  • 1/3de van de kost van water gaat naar banken en investeerders
  • De privatisering zorgt per huishouden voor een meerkost van 80£ per jaar
  • 6 betrokken firma’s ontduiken handig, en legaal, miljoenen aan belastingen
Het rapport gaat nog wat door, maar één ding is zeker. De missie van de bedrijven is niet zozeer gedreven door kwaliteitsvolle, betaalbare watervoorzieningen.

Moet de overheid dan de watervoorzieningen blijven organiseren?
Ook de overheid, zeker in heel wat ontwikkelingslanden, is niet altijd betrouwbaar gebleken in het ontwikkelen van een kwaliteitsvol aanbod. In een studie van Protos wordt samenwerking aanbevolen. Een overheid die duurzame en ethische regels oplegt, en een kader waardoor privé-ondernemingen kunnen investeren.

Het water tussen mij en Uber is helemaal niet zo diep. Ik hoop dat Uber erin slaagt om wereldwijd kwaliteitsvol vervoer uit de kraan te laten lopen. Ik hoop ook dat Uberpool hun succesvolste product wordt, want daar wordt onze mobiliteit een stuk beter van.

Ik hoop dat Uber een partner wordt van overheden en samenwerkt aan een ethisch en duurzaam kader, waarin het gaat over rechten van consumenten en werknemers, rechtvaardige belastingen en/of lokale duurzame investeringen.

Die hoop op samenwerking is – misschien – ijdel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten