zondag 15 mei 2016

[verslag] Assembly of the Commons 10/05: complementaire munten


Suzy Maes en Kris Van der Velpen van Time2Care zetten zich in voor de introductie van zorgmunten in Vlaanderen. Met een zorgmunt maakt worden mensen met een zorgvraag niet benaderd op basis van wat ze niet meer kunnen, maar op basis van wat ze wel nog kunnen. In plaats van genezing staat herwaardering en preventie centraal.


Een complementaire munt laat toe om een geheel eigen incentivestructuur te creëren. Typisch gaat het om gedrag dat te kleinschalig is om financieel te belonen, maar wel veel verschil kan maken wanneer het systematisch wordt aangepast. Een voorbeeld was een socialehuisvestingmaatschappij die bewoners via een complementaire munt beloont wanneer ze hun huishuur op tijd betalen.

Over het algemeen laten complementaire munten toe gaten in de markt op te lossen: onderbenutte capaciteit wordt gekoppeld met onbeantwoorde vraag. Veel vrijwilligers willen zich vandaag nog wel engageren, maar liever niet systematisch bijvoorbeeld elke maandag. Een complementaire munt kan een oplossing zijn die ervoor zorgt dat er altijd wel iemand beschikbaar is die maandag, ook al is dat niet altijd dezelfde persoon. De munt koppelt op die manier het onderbenutte engagement van vrijwilligers aan bestaande zorgvragen.

Achter de "Troeven", hun complementaire munt in Turnhout, zit een digitaal platform. Er werd veel aandacht aan besteed dat dit digitale platform schaalbaar zou zijn. Andere complementaire munten kunnen zich er in principe volledig gratis op aansluiten om van daaruit hun eigen munt te beheren.

De Troeven zijn verankerd bij de Turnhoutse middenstand en enkele stadsdiensten. De reden daarvoor is niet enkel inwisselbaarheid garanderen, maar ook financiering van de munt en het betrekken van zoveel mogelijk verschillende mensen. Het project wordt momenteel nog ondersteund vanuit Vlaanderen, maar zou op termijn zelfbedruipend moeten kunnen worden.

De sessie was pittig en interactief dankzij het enthousiasme van de sprekers en de aanwezigheid van heel wat initiatiefnemers van complementaire munten uit het Gentse (pluimkes, lets, torekes,...) Het werd alweer een fijne avond!

De Assembly of the Commons van volgende maand gaat door op 14 juni met Sofie Verhalle. Ze zal het hebben over het kip-of-het-ei probleem hoe je een platform kan laten groeien als er nog niet veel leden zijn. Volgens haar kunnen niet commerciële initiatieven wat dat betreft nog veel leren van commerciële voorbeelden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten