Pagina's

maandag 13 maart 2017

Commons als "derde weg", voorbij markt en staat?

Het commonssysteem is terug. Gent vliegt zelfs expert Michel Bauwens in om een commons-strategie voor de stad uit te stip­pe­­len. Maar wat is dat eigen­lijk, ‘commons’? En hebben wij er wat bij te winnen? Ja, legt Rogier De Langhe uit. Via dat eeuwenoude model van gemeen­schap­pe­lijk goederen beheren kunnen we onze autonomie terug­winnen, weg van markt en staat.

Commons zoals bossen, irrigatiekanalen en meren waren tot voor de industriële revolutie heel gewoon, maar verdwenen grotendeels met de industrialisatie. Die trend lijkt sinds kort te keren, met het opduiken van veelal digitale commons in de wereld van software (Linux), kennis (Wikipedia) en design (Wikispeed). De vraag is nu of die revival ook kan worden doorgetrokken naar de echte wereld, om zo een transitie te maken naar een post-industriële wereld voorbij markt en staat. Peer-to-peerexpert Michel Bauwens denkt alvast van wel. Hij is vanaf deze maand te gast bij Stad Gent om uit te zoeken welke rol de stad kan spelen in die commonstransitie.


Maar wat is nu eigenlijk zo’n commons? Voor velen is het vooralsnog niets meer dan een hip woord voor gemeenschappelijke goederen.  Maar commons zijn geen goederen, het is een beheersvorm. Het gaat niet om gemeenschappelijke goederen maar om het gemeenschappelijk beheer ervan. Meer commons betekent dus niet meer staat in plaats van meer markt, maar iets anders, tussen markt en staat in; een “derde weg” tussen privatiseren en nationaliseren. Het speciale aan een commons is dat die niet van buitenaf wordt beheerd, maar door haar gebruikers zelf. Een commons is dus niet zomaar een gemeenschappelijke encyclopedie, een windmolen of een boerderij, maar eentje waarvan de gebruikers samen bepalen hoe die tot stand komt, hoe die eruit ziet en waar die voor dient.
Een commons ontstaat zodra je collectief een stukje wereld afbakent en daarvoor zelf nieuwe spelregels afspreekt
Een commons wordt gecreëerd zodra je samen met enkele anderen een stukje van de wereld afbakent en daarvoor zelf nieuwe spelregels afspreekt. Dat stukje kan bijvoorbeeld een boerderij zijn, of een natuurgebied of een visvijver. Maar evengoed dus een digitale encyclopedie zoals Wikipedia. De spelregels leggen de rechten en de plichten van de gebruikers van de commons vast. Rechten zoals wie toegang krijgt, wie wanneer en hoeveel mag oogsten en wie welke rollen mag opnemen; plichten zoals het doen van herstellingen en het  sanctioneren van inbreuken tegen de spelregels. Een commons is dus als het ware een soort eilandje van afspraken die je samen maakt en waar je elkaar aan houdt. 

Bijvoorbeeld op een CSA-boerderij (community-supported agriculture) verkoopt de boer niet aan een anonieme wereldmarkt, maar aan een vaste groep leden met wie in onderling overleg wordt afgesproken hoeveel de boer moet produceren, hoe de boer moet werken en aan welke prijs. Het illustreert hoe enkele afspraken onder gebruikers al voldoende kunnen zijn om een boerderij los te snijden van de wereldmarkt, en hup... plots is duurzame landbouw wel mogelijk én economisch leefbaar.

Om ervoor te zorgen dat dit kan blijven duren, moet de commons zichzelf in stand houden. Dat is niet altijd even eenvoudig. 

Ten eerste moeten de regels zo ontworpen zijn dat iedereen baat blijft hebben bij het onderhouden van de common. Het geheel is meer dan de som van de delen, maar als sommigen zo weinig krijgen dat ze er apart meer uit zouden kunnen halen, loopt de commons het risico om uit elkaar te vallen. De rechten en de plichten moeten dus evenwichtig verdeeld worden. Ten tweede moeten de gebruikers er zelf ook op toezien dat de regels worden nageleefd, want het heeft geen zin spelregels af te spreken als toch niemand ze volgt. Ten derde moeten de regels ook aangepast kunnen worden naargelang de situatie wijzigt. Hoe goed een regel ook is, als die niet gewijzigd kan worden dan loopt het vroeg of laat fout.

Op zich niets nieuws? Dat is het ook niet. Commonsrecht gaat terug tot de Egyptische Oudheid en het Romeinse Rijk. Wat er de laatste jaren echter veranderd is, is niet de commons zelf maar het gemak waarmee ze kunnen worden opgezet. Dankzij de digitalisering is het veel makkelijker geworden om een grote groep mensen te verenigen, onderling afspraken te maken, die afspraken te communiceren en het naleven ervan te monitoren. Dat ging tot voor kort gepaard met hoge transactiekosten. Om die te dragen moest een bedrijf, een natiestaat of een partij worden opgericht. Die transactiekosten zijn de bestaansreden van verticale organisaties. Met het verlagen van die transactiekosten, verdampt dus in feite ook hun bestaansreden. Het onevenwicht waarop hun macht is gebaseerd (niet iedereen kan de transactiekosten van organisatie dragen) verkleint. 

De democratisering van het vermogen tot organisatie zorgt ervoor dat mensen steeds vaker als gelijken of “peers” met elkaar omgaan, in peer-to-peernetwerken. Door de digitalisering worden die netwerken plots veel productiever. Het worden stilaan echte alternatieven, niet enkel online maar steeds vaker ook voor het vervullen van cruciale strategische functies in onze maatschappij zoals voedsel, mobiliteit, energie en veiligheid.

Wat de laatste jaren veranderd is, is niet de commons zelf, maar het gemak waarmee hij kan worden opgezet

Bijvoorbeeld op het mobiliteitsplatform Blablacar kunnen mensen elkaar laten weten welke ritten ze plannen en wie mee wil rijden. Het platform dat ondertussen meer dan 35 miljoen leden telt is vooral interessant voor langere ritten tussen grote steden, waardoor het in de praktijk een substituut is voor de trein. Blablacar er dus in feite in geslaagd een parallel spoornetwerk te bouwen met als grondstof niets anders dan een app die mensen toelaat om afspraken te maken met elkaar.Op de groepsblog New Commons staan nog tal van andere voorbeelden van zulke “nieuwe commons” in Vlaanderen.

De overvloed van Blablacar is geen uitzondering. Goede afspraken veranderen schaarste in overvloed. Als je elk apart gaat vissen in een vijver, zal die vijver snel zijn leeggevist. Als je met elkaar afspreekt hoeveel elk mag vissen, is het een eindeloze bron van voedsel. 

Het geldt voor vijvers, maar evengoed voor onze planeet. Onze moderne structuren hebben nooit de bedoeling gehad om overvloed en duurzaamheid te creëren. Ontstaan eind 18e eeuw in een onuitputtelijk lijkende wereld zonder scholen en ziekenhuizen, zijn ze gericht op infrastructuuropbouw om de nieuwe welvaart van de industriële vooruitgang zo snel mogelijk te ontsluiten. Daarom creëerden ze door middel van eigendomsrechten en competitie op markten geen overvloed maar net omgekeerd een artificiële schaarste, zodat iedereen elkaar onder druk zou zetten om de vijver zo snel mogelijk leeg te vissen. 

Zo bekeken zijn de grote problemen van de industriële tijd zoals vervuiling, klimaatopwarming en grondstoffenschaarste eigenlijk de blinde vlekken van de Verlichting en de strategie van kortetermijninfrastructuuropbouw die typisch is voor het modernistische vooruitgangsdenken. Op het moment zelf is het wel “optimaal”, maar op de lange termijn is het niet “duurzaam”. Als derde weg voorbij markt en staat laten commons toe om die blinde vlekken op te vullen.

Onze moder­ne structuren hebben nooit de bedoeling gehad om overvloed en duur­­­zaam­­heid te creëren

De horizontale structuur – het feit dat de spelregels worden gemaakt, gevolgd en afgedwongen door de gebruikers zelf- heeft enkele belangrijke voordelen. Ten eerste geven commons ons weer controle over onze leefwereld in een tijd waarin de spelregels voor ons dagelijkse leven enkel nog lijken te worden bepaald op de G8, de financiële markten of in Europa. Het bevestigt ons opnieuw in onze menselijke waardigheid omdat we niet hoeven te leven in functie van de structuren, maar de structuren er zijn voor ons. 

Ook al is de stroom uit je eigen windmolen misschien wat duurder, of moet je ’s nachts opstaan om te waken of ie’t houdt in de storm, het is tenminste jouw stroom waarvan jij hebt bepaald hoe die is opgewekt, waarvoor die wordt gebruikt en wat er gebeurt met de winst. 

Een tweede voordeel is dat de gebruikers van de commons zelf het meeste informatie hebben over de specifieke lokale context en die context ook goedkoop kunnen opvolgen omdat ze er zelf in leven. Hierdoor bieden commons meer mogelijkheden om beslissingen te nemen op dat niveau dat daar het best geschikt voor is. We kennen onderhand immers allemaal de blinde vlekken van de financiële markten die geen rekening houden met negatieve externaliteiten zoals psychologische – en milieukosten en de logheid van overheden die politieke koehandel drijven. 

Een derde voordeel van het samenvallen van gebruikers en regelgevers is dat de gebruikers intrinsiek gemotiveerd zijn. Voor de gebruikers is het doel van de spelregels niets anders dan het in stand houden van de commons zelf. Overheden en marktpartijen zijn niet intrinsiek maar extrinsiek gemotiveerd: het doel is niet datgene wat ze samen doen, maar iets erbuiten zoals stemmen of winst. Zoals een lange reeks van recente crisissen laat zien, leidt dit vaak tot misplaatste en kortzichtige regels.

Hoe pril ook, de herleving van de commons draagt de belofte in zich van een menselijkere economie. Een maatschappij op maat van de mens, in tegenstelling tot de ongrijpbare markten en de ivoren torens die onze leefwereld hebben veranderd in een op hol geslagen machine die niemand nog overziet of controleert, een verlies aan controle dat mensen economisch uitput (burnouts) en politiek opstandig maakt (populisme). 

Het commonsmodel vormt een positief alternatief voor diegenen die die controle willen terugwinnen ten koste van de ander. Iedereen kan een commons opzetten en het beheer ervan was nooit zo makkelijk. Vandaag hoef je niet langer te dromen van een andere wereld, je maakt’m gewoon zelf.77 opmerkingen:

 1. Hi Dear,

  I Like Your Blog Very Much. I see Daily Your Blog, is A Very Useful For me.

  You can also Find vastgoed financieren zonder bank Beleggingspand financiering, beleggingspand kopen? Bij Panden Financiering kunt u met een verhuurhypotheek tot circa 80% van de marktwaarde in verhuurde sta

  Visit Now:- https://www.pandenfinanciering.nl/beleggingspand-financiering/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. HILLTOP FINANCIERINGSLENINGEN


   HILLTOP is de nummer één kredietmaatschappij die u alle soorten leningen wil verstrekken, hoe slecht uw kredietwaardigheid ook is. Heb je je zorgen gemaakt over het zoeken naar waar je dat extra geld kunt krijgen, schiet dan nu op en neem contact met ons op via hilltopfinancefirm@gmail.com voor een geweldige leningaanbieding.

   Een lening om uw schuld gemakkelijk af te lossen?
   Een lening om het soort bedrijf te starten dat u wilt doen?
   Een lening voor educatieve doeleinden?
   Een lening om een ​​appartement te kopen?
   Een lening om deze droomauto te kopen?

   HILLTOP FINANCE biedt al deze leningen aan met
   Geen verborgen betalingen en heel weinig papierwerk.
   We bieden leningen aan variërend van 5.000 tot 20.000.000 EUR / USD / PONDEN
   Tegen een zeer lage rente van 5%.
   Klanten over de hele wereld waarderen onze inspanningen
   En we kunnen u verzekeren dat we de beste zijn.
   We streven ernaar om onze standaard van uitmuntendheid te handhaven
   Onze diensten aanbieden op elk moment van de dag.

   Zet vandaag die gewaagde stap en neem contact met ons op
   Als u een lening of financiële hulp nodig heeft en
   uw positieve verwachtingen zullen buitengewoon worden vervuld.

   e-mail: hilltopfinancefirm@gmail.com

   e-mail: hilltop@outlook.com

   whatsapp: +1954417 1149

   Met een warme overweging

   Verwijderen
 2. Hallo dames en heren.
  Welkom bij NoviCap Financial Service Provider.

  Heeft u dringend behoefte aan een financiële doorbraak? Heeft u om verschillende redenen een lening nodig? NoviCap biedt flexibele leningopties op maat van uw behoeften.

  NoviCap biedt een verscheidenheid aan leningopties voor iedereen die financiële hulp nodig heeft tegen een lage rente van 3%, of het nu gaat om een ​​zakelijke lening, persoonlijke lening of een lening voor medische rekeningen, betaaldagvoorschot, apparatuurfinanciering, hypothecaire lening e.t.c. De service is snel, veilig en betrouwbaar. Stuur een mail via || voor meer informatie over het leningaanbod van NoviCap novicapserviceprovider@gmail.com || of schrijf ons op WhatsApp via: +31642117819

  OVER NOVICAP.
  NoviCap, opgericht in 2015, is een van de grootste leningenmarkt ter wereld. Veel mensen, met name ondernemers, gebruiken de gratis onlineservice van NoviCap om financiering te vinden door te bladeren door meerdere leningsproducten van onze brede netwerkleningen. NoviCap biedt financiering op een snelle, flexibele en transparante manier en biedt professionele beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief op de korte termijn met een bovengemiddeld rendement.

  We zijn erg snel, betrouwbaar en betrouwbaar en u kunt lenen van € 1.000 tot € 50 miljoen. NoviCap is het juiste bedrijf om contact op te nemen wanneer u een dringende lening nodig heeft.

  U hoeft geen tijd meer te verspillen aan een lening van andere financiële instellingen of stressvolle bankbezoeken. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties voltooien wanneer en waar u deze nodig hebt.

  Wij bieden 24-uurs leningen van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar || novicapserviceprovider@gmail.com || Schrijf ons op WhatsApp via: +31642117819

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo en welkom bij Spotcap Global Loan Services, mijn naam is Claudia Klein, ik ben een geldschieter en ook een leningadviseur.

  Heeft u dringend behoefte aan financiële versterking? heb je een lening nodig voor verschillende doeleinden? als uw antwoord ja is, zal ik u adviseren contact op te nemen met mijn kantoor via | spotcapglobalservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | en binnen 24 uur een lening op uw rekening hebben staan ​​omdat we over de hele wereld uitstekende leenservices bieden.

  We bieden allerlei soorten leningdiensten (persoonlijke lening, zakelijke lening en nog veel meer), we bieden zowel langlopende als kortlopende leningen en u kunt ook tot 15 miljoen euro lenen. Mijn bedrijf zal u helpen een aantal doelen te bereiken met een breed scala aan leningproducten.

  We weten dat het krijgen van een legitieme lening altijd een enorm probleem is geweest. Voor mensen die een financieel probleem hebben en er een oplossing voor nodig hebben, vinden veel mensen het zo moeilijk om een ​​aandelenlening van hun lokale banken of andere financiële instellingen te krijgen vanwege de hoge rente rente, onvoldoende onderpand, schuld / batenverhouding, lage kredietscore of andere redenen

  Geen wachttijden of stressvolle bankbezoeken meer. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties voltooien wanneer en waar u deze nodig hebt

  Wij bieden 24-uurs leningen van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar | spotcapglobalservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | & Ontvang direct een reactie.

  Uw familie, vrienden en collega's hoeven niet te weten dat u weinig geld heeft, schrijf ons gewoon en u ontvangt een lening.

  Je financiële vrijheid ligt in jouw handen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo allemaal, ik ben super opgewonden vandaag. Ik zag opmerkingen van mensen die al een lening hadden ontvangen van Sabinhelps@gmail.com en toen besloot ik me in te schrijven op basis van hun aanbevelingen. Een paar uur geleden bevestigde ik in totaal 10.000 euro die ik had aangevraagd van mijn eigen bankrekening. Dit is echt geweldig nieuws en ik adviseer iedereen die een echte lening nodig heeft om een aanvraag in te dienen via e-mail: sabinhelps@gmail.com of whatsapp haar op + 79267494861.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo en welkom bij Spotcap Global Loan Services, mijn naam is Claudia Klein, ik ben een geldschieter en ook een leningadviseur.

  Heeft u dringend financiële versterking nodig? heb je een lening nodig voor verschillende doeleinden? als uw antwoord ja is, zal ik u adviseren contact op te nemen met mijn bedrijf via | spotcapglobalservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | en binnen 24 uur een lening op uw rekening hebben, omdat we uitstekende leendiensten over de hele wereld bieden.

  We bieden allerlei soorten leendiensten aan (persoonlijke lening, zakelijke lening en nog veel meer), we bieden zowel langlopende als kortlopende leningen aan en u kunt ook tot 15 miljoen euro lenen. Mijn bedrijf helpt u bij het bereiken van verschillende doelen met een breed scala aan leenproducten.

  We weten dat het verkrijgen van een legitieme lening altijd een groot probleem is geweest Voor mensen die een financieel probleem hebben en er een oplossing voor nodig hebben, vinden veel mensen het zo moeilijk om een ​​lening met eigen vermogen van hun lokale banken of andere financiële instellingen te krijgen vanwege hoge rente tarief, onvoldoende onderpand, verhouding schuld / inkomen, lage credit score of andere redenen.

  Geen wachttijden of stressvolle bankbezoeken meer. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties voltooien waar en wanneer u die nodig heeft.

  Wij bieden 24-uurs lening van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar | spotcapglobalservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | & Ontvang in een oogwenk een reactie.

  Uw familie, vrienden en collega's hoeven niet te weten dat u weinig geld heeft, schrijf ons gewoon en u ontvangt een lening.

  Je financiële vrijheid ligt in jouw handen!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Heeft u financiële ondersteuning nodig? Persoonlijke leningen? Zakelijke leningen? Hypotheekleningen? Bedrijfsleningen? Financiering van landbouw en projecten? Wij verstrekken leningen tegen een rente van 2%! Contact: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Dringende leningaanbieding.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Snelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
  E-mail ( bailiegiffordmoney@gmail.com )

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Heeft u dringend een blanco ATM-KAART nodig om uw financiële behoeften op te lossen en ik wil de wereld mijn ervaring met iedereen vertellen. Ik ontdekte een hacker genaamd Mike. hij is echt goed in wat hij doet, ik vroeg naar de LEGE ATM-KAART. als het werkt of zelfs bestaat, dan heb ik het geprobeerd en om de kaart gevraagd en akkoord gegaan met hun algemene voorwaarden. drie dagen later ontving ik mijn kaart en probeerde het met de dichtstbijzijnde geldautomaat in de buurt, tot mijn grootste verbazing werkte het als magie. ik kon tot $ 4000 opnemen. Dit was ongelooflijk en de gelukkigste dag van mijn leven. er zijn geen ATM-MACHINES waar deze BLANCO ATM-KAART NIET in kan doordringen omdat hij is geprogrammeerd met verschillende tools en software. Ik dacht gewoon dat dit diegenen onder ons zou kunnen helpen die financiële stabiliteit nodig hebben. De kaart heeft mijn leven echt veranderd. als je contact met hen wilt opnemen, HIER is het e-mailadres: blankatm156@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Snel zakelijk lenen of rekeningen betalen tegen 3% rente? Wij bieden zakelijke lening, persoonlijke lening, woningkrediet, autolening, studielening, schuldconsolidatielening e.t.c. ongeacht uw kredietscore. We zijn gegarandeerd in het verstrekken van financiële diensten aan onze talrijke klanten over de hele wereld. Met een maximale looptijd van 1 tot 30 jaar, varieert onze lening van 2.000 euro (tweeduizend euro) tot $ 50.000.000,00. (Vijftig miljoen euro). We lenen ook in USA DOLLARS, EURO en PONDEN! Neem voor meer informatie contact met ons op via deze e-mail: (robertokennety@gmail.com), of WhatsApp: +1(518)219-0838

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik wil Karin Sabine lenen voor mij een lening van € 40.000 waarderen. als je een dringende lening nodig hebt, voorkom dan dat je wordt opgelicht door nep-geldschieters en solliciteer via een echte leningfirma via e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Are you in need of a loan?
  Do you want to pay off your bills?
  Do you want to be financially stable?
  All you have to do is to contact us for
  more information on how to get
  started and get the loan you desire.
  This offer is open to all that will be
  able to repay back in due time.
  Note-that repayment time frame is negotiable
  and at interest rate of3% just email us.
  Email : financialserviceoffer876@gmail.com
  call or add us on what's app +918929509036
  call or add us on what's app +918929509036

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Are you in need of a loan?
  Do you want to pay off your bills?
  Do you want to be financially stable?
  All you have to do is to contact us for
  more information on how to get
  started and get the loan you desire.
  This offer is open to all that will be
  able to repay back in due time.
  Note-that repayment time frame is negotiable
  and at interest rate of3% just email us.
  Email : financialserviceoffer876@gmail.com
  call or add us on what's app +918929509036
  call or add us on what's app +918929509036

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren met een redelijke rente van 2%. E-mail naar: (christywalton355@gmail.com) als u geïnteresseerd bent in de leningaanbieding.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Bent u een zakenman of -vrouw? Zit u in een financiële puinhoop of heeft u geld nodig om een eigen bedrijf te starten? Moet u hun schulden aflossen of uw rekeningen betalen of een mooi bedrijf beginnen? Heeft u een lage kredietscore en vindt u het moeilijk om een kapitaallening te krijgen van lokale banken / andere financiële instellingen? U heeft één lening of financiering nodig om welke reden dan ook, zoals: e-mail: sabinhelps@gmail.com of whatsapp op +79267494861

  BeantwoordenVerwijderen
 15. I was so anxiuos to know what my husband was always doing late outside the house so i started contacting investigators and was scamed severly until i almost gave up then i contacted this one private investigator and he delivered a good job showing evidences i needed from the apps on his phone like whatsapp,facebook,instagram and others and i went ahead to file my divorce papers with the evidences i got,He also went ahead to get me back some of my lost money i sent to those other fake investigators,every dollar i spent on these jobs was worth it.Contact him so he also help you.
  mail: premiumhackservices@gmail.com
  text or call +1 7078685071

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Goedendag, heeft u een lening nodig om uw bedrijf of uitbreidingsvoorstel te starten? een lening om uw rekeningen te betalen? Wij bieden hier alle soorten leningen aan met 2% rente. contact e-mail: lapofunding960@gmail.com WHATSAPP +1 (254) 354-4300

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Goedendag, heeft u een lening nodig om uw bedrijf of uitbreidingsvoorstel te starten? een lening om uw rekeningen te betalen? Wij bieden hier alle soorten leningen aan met 2% rente. contact e-mail: lapofunding960@gmail.com WHATSAPP +1 (254) 354-4300

  BeantwoordenVerwijderen
 18. i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone, email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to ( int.hackers002@gmail.com) . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also WHATSAPP HIM +1(765) 705-0044

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het zal slecht zijn om dit alleen voor mezelf te houden. Ik kwam de beste binaire verwachting ooit tegen, Sir Carlos Crypto die me echt helpt om te investeren, hij is heel eerlijk en ijverig in zijn werk. Het enige wat ik deed was $ 500 investeren en binnen 7 dagen maakte hij $ 7000 winst voor mij. Neem contact met hem op via Whatsapp: +1 (216) 626-3236 of e-mail: carlose78910@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 20. I know a professional Private Investigator named james who has worked for me before on something i can't disclose, he offers very legitimate services such as clearing of bad records online without being traced back to you, He clone/hack mobile phones, hack Facebook account, instagram, WhatsApp, emails, Twitter, bank accounts, Skype, FIXES CREDIT REPORTs, track calls. He also help retrieve accounts that have been taking by hackers. His charges are affordable, reliable and 100% safe. For his job well done this is my own way to show appreciation, Contact him via address Premiumhackservices@gmail.com
  Text/Call; +17078685071

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Halo
  Setiap orang yang melihat ini di seluruh dunia, ada banyak scammers di situs ini, saya punya kabar baik untuk dibagikan. Silakan bergabung dengan saya untuk bahagia dan berterima kasih kepada perusahaan pinjaman. Saya baru saja mendapat pinjaman dari perusahaan pinjaman global Elina Johnson yang sah. Inilah cara saya mendapatkan kontak mereka. Saya melihat kesaksian Nyonya Nuliana Novi dari Indonesia di forum ini tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari mereka dan dia memberi mereka email kepada semua orang "elinajohnson22@gmail.com" jadi saya segera mengirim email kepada mereka dan mereka merespons email saya, jujur, Pada awalnya saya sangat takut karena saya kehilangan uang saya begitu bodoh sebelumnya. Tetapi, saya terkejut bahwa kurang dari 3 jam setelah itu, pinjaman sebesar Rp 700.000.000, saya mendaftar untuk benar-benar ditransfer ke akun saya.

  Seluruh prosesnya sederhana. Dan pinjaman yang mendesak pada tingkat 2% saya mendapat cepat tidak ada biaya dari perusahaan, yang saya lakukan adalah membayar untuk pin pinjaman kepada kementerian. Tidak diperlukan penjamin saya. Sampai sekarang, saya masih merasa sulit untuk percaya bahwa itu benar.

  Saya pikir saya sedang bermimpi ketika saya mendapat peringatan dari bank saya. Sekarang hatiku dipenuhi dengan sukacita. Saran saya sederhana bagi semua orang yang mencari keinginan tulus untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang sah untuk memulai bisnis atau untuk membiayai proyek adalah mengirim email kepada mereka sekarang dan Anda akan terkejut bagaimana saya terkejut. Saya ingin terutama berterima kasih kepada Nuliana Novi untuk memberikan kontak mereka di forum ini.

  Dan jika Anda menelepon mereka dan mendapatkan pinjaman dari mereka dan itu tidak semua, mereka memiliki istilah ekspaktanya yang juga memberikan saran keuangan tentang bagaimana Anda mencari tentang menginvestasikan pinjaman Anda untuk memastikan Anda tidak pernah menjadi miskin lagi dalam hidup Anda dan layanan ini bebas, silakan sebarkan kabar baik sehingga orang lain juga bisa mendapat manfaat. Terima kasih, email mereka lagi ^elinaJohnson22@gmail.com

  ^, Nama saya Wahyuni ​​Elvin hubungi saya, berikut adalah email saya wahyunielvin@gmail.com Catatan: Semua scammers meminta biaya pendaftaran, hati-hati, semuanya adalah penipuan. Semoga Allah memberkati Anda semua. Satu hal terakhir yang perlu diperhatikan, tolong ada beberapa orang yang menggunakan kesaksian ini karena alasan egois mereka, saya adalah satu-satunya kesaksian sejati yang palsu dan mereka adalah scammer

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik kom woorden tekort voor de geweldige winst die je me hielp verdienen in slechts een week met binaire optiestrategie het spijt me zo dat ik in het begin twijfelde, ik heb $ 200 geïnvesteerd en $ 2500 verdiende in slechts één week, en bleef meer investeren, vandaag ben ik financieel succesvol, kunt u contact met hem opnemen via e-mail: carlose78910@gmail.com
  Via whatsapp: (+12166263236)
  Ik raad je aan niet te aarzelen. Hij is geweldig.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dag Allemaal .
  Ik ben Madame Constance Imran, moeder van drie kinderen. Ik ben in België rue du bransart, 19 - 5020 Malonne.

  Als u een lening wilt aangaan met name, dank u voor het contacteren van deze vrouw die me aan het lachen maakte, mevrouw KATIA LILANNE. Ik kreeg een lening van 90.000 euro en ik had meerdere collega's die deze ontvingen zonder vooraf te betalen.
  Zijn e-mailadres is: dupuislilianne@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Dag Allemaal .
  Ik ben Madame Constance Imran, moeder van drie kinderen. Ik ben in België rue du bransart, 19 - 5020 Malonne.

  Als u een lening wilt aangaan met name, dank u voor het contacteren van deze vrouw die me aan het lachen maakte, mevrouw KATIA LILANNE. Ik kreeg een lening van 90.000 euro en ik had meerdere collega's die deze ontvingen zonder vooraf te betalen.
  Zijn e-mailadres is: dupuislilianne@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dag Allemaal .
  Ik ben Madame Constance Imran, moeder van drie kinderen. Ik ben in België rue du bransart, 19 - 5020 Malonne.

  Als u een lening wilt aangaan met name, dank u voor het contacteren van deze vrouw die me aan het lachen maakte, mevrouw KATIA LILANNE. Ik kreeg een lening van 90.000 euro en ik had meerdere collega's die deze ontvingen zonder vooraf te betalen.
  Zijn e-mailadres is: dupuislilianne@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Bu kredi, işletme için gerekli ekipmanın satın alınmasını sağlamayı başardı. Diğer şeylerin yanı sıra, işleme odamız için ekipman: sosis presi, mikser ve mutfak aksesuarları. Ahırda yapılan tadilat ve değişikliklere ek olarak, bu, işimizin gelişiminde ilerlememizi sağladı.
  Madame Morganne Papal'a teşekkürler

  Maddi ihtiyacı olanlar için morganepapal2@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Bu kredi, işletme için gerekli ekipmanın satın alınmasını sağlamayı başardı. Diğer şeylerin yanı sıra, işleme odamız için ekipman: sosis presi, mikser ve mutfak aksesuarları. Ahırda yapılan tadilat ve değişikliklere ek olarak, bu, işimizin gelişiminde ilerlememizi sağladı.
  Madame Morganne Papal'a teşekkürler

  Maddi ihtiyacı olanlar için morganepapal2@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Salam untuk semuanya, nama saya Yeremia Nandiwardhana, saya ingin membagikan kesaksian kehidupan nyata saya di sini di platform ini agar semua pencari pinjaman berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet

  Setelah beberapa lama mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara online tetapi saya ditipu dan kehilangan Rp.14,4 juta, dari seorang pria di Afrika.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, sehingga saya berdiskusi dengan teman saya yang kemudian memperkenalkan saya dengan Ibu Pamela, Manajer di OCEAN CREDIT LOAN, sehingga teman saya meminta saya untuk memproses pinjaman saya dengan Bu Pamela. Maka saya menghubungi Bu Pamela melalui email: (pamelajsmith83@gmail.com) dan juga di WhatsApp: +1 (507) 724-8254

  Saya mengajukan pinjaman Rp.380 juta dengan tingkat bunga 2%, jadi pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pemindahan pinjaman, saya disuruh mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari 4 jam setengah, uang pinjaman saya cair ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya mendapat pemberitahuan dari bank saya bahwa rekening saya sudah dikreditkan Rp 380 juta. Saya sangat senang akhirnya Tuhan menjawab doa saya dan Dia telah memberikan keinginan hati saya.

  Semoga Tuhan memberkati Ibu Pamela J Smith yang telah membantu memberikan hidup bebas stress finansial bagi saya, oleh karena itu saya menyarankan siapapun yang berminat untuk mendapatkan pinjaman dapat menghubungi Ibu Pamela melalui email: (pamelajsmith83@gmail.com)
  atau melalui
  WA: +1 (507) 724-8254 untuk pinjaman Anda

  Akhirnya, saya ingin menghargai Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian sejati hidup saya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: (yeremianandiwardhana@gmail.com) 
  Salam

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hallo allemaal, Bent u op zoek naar een professionele handelaar, forex en binaire manager die u zal helpen bij het verhandelen en beheren van uw account met een goede en enorme winst in ruil daarvoor. u kunt contact opnemen met MR. CARLOS ELLISON voor je investeringsplan, want hij hielp me 12.000 usd te verdienen met kleine investeringsfondsen. Carlos Ellison, je bent de beste handelaar die ik kan aanbevelen aan iedereen die wil investeren en handelen met een echte handelaar, hij helpt ook bij het terugvorderen van verliesfondsen .. je kunt contact met hem opnemen via zijn e-mail: carlose78910@gmail.com
  Via whatsapp: (+12166263236)

  Ik raad je aan niet te aarzelen. Hij is geweldig.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Geweldig handelsplatform, gemakkelijk te gebruiken en snel op te nemen met bitcoins, bankrekening, PayPal, skrill enz. Ik heb dit platform gebruikt in combinatie met de meest aanbevolen forexstrategie en binaire optiehandel op internet van Carlos Ellison en tot nu toe heb ik geen klachten en verdien ik wekelijks bijna $ 5000- $ 8000. Hij is echt geweldig, de beste in zijn vak en uniek onder andere, ik ben dankbaar en wil dat jullie allemaal meedoen aan zijn goede werken. Neem contact met hem op via whatsapp: +12166263236
  E-mail: carlose78910@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Halo semuanya

  Nama saya Ahamad Faudzi Abd dari MALAYSIA. Saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada hal baik yang bisa keluar dari transaksi online tetapi semua keraguan saya segera hilang dan hilang ketika teman saya pertama kali memperkenalkan saya ke perusahaan ALL GLOBAL HADIAH PINJAMAN, saya pikir itu akan tetap menjadi permainan curang yang sama, tetapi teman saya meyakinkan saya, dan saya juga melihat kesaksian orang lain, saya harus memaksakan diri untuk mengikuti semua proses, pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan, saya mendapat pinjaman RM 5.000.000 di rekening bank MUAMALAT saya Ketika saya diberitahu di telepon saya, saya tidak pernah percaya, ternyata saya bergegas ke bank untuk memastikan bahwa itu benar dan nyata, dan pinjaman itu ada di akun, saya menariknya tanpa komplikasi dan menginvestasikannya dalam bisnis saya Venture.

  Jika Anda menginginkan pinjaman hari ini untuk bisnis dan untuk memulai kehidupan, perusahaan, dan kontrak besar Anda, Silakan hubungi SEMUA PINJAMAN HIBAH GLOBAL di email mereka di bawah ini.
  Email ............. allglobalgrantloan@gmail.com

  Dan jika Anda menginginkan informasi yang benar dari saya, maka Anda dapat menghubungi saya di email pribadi saya (aahamadfaudziabdlatif5@gmail.com)

  Saya adalah seorang PENGEMUDI TRUK biasa, tetapi sekarang saya memiliki TRUK dan saya menjadi pemasok besar, saya jamin semua bahwa Anda akan mendapatkan pinjaman dari PERUSAHAAN yang baik ini.

  PERUSAHAAN: SEMUA PINJAMAN HIBAH GLOBALmail: allglobalgrantloan@gmail.com
  Telp ............. +1(301)971-4445
  e_mail .......... [aahamadfaudziabdlatif5@gmail.com]

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Dag iedereen,

  Ik zal je een geheim vertellen van rijk worden met bitcoin-investeringen “een wijs persoon zou geld in zijn hoofd moeten hebben, maar niet in het hart. Elke dag is een dag van nieuwe beslissingen. Het is jouw keuze om rijk of arm te zijn en te blijven worstelen, begin binnen 7 dagen meer geld te verdienen met een legitieme en professionele handelaar zoals wij.Investeringsplannen zijn nu open met een minimale investering van € 200, je kunt in 7 dagen € 2.000 verdienen , Neem contact met ons op via WhatsApp +17657050044

  Investeer € 200, verdien € 2.000

  Investeer € 500, verdien € 5.000

  Investeer € 700, verdien € 7.000

  Investeer € 1.000, verdien € 10.000

  Investeer € 2.000, verdien € 20.000

  Investeer € 5.000, verdien € 50.000

  Investeer € 7.000, verdien € 70.000

  Investeer € 10.000, verdien € 100.000

  Mis deze duidelijke kans niet om uw financiële vrijheid te bereiken, degenen die nu niet klaar zijn om te investeren, zijn niet klaar om vervroegd met pensioen te gaan, zijn niet afhankelijk van één enkele bron van inkomsten, laat ons vandaag voor u handelen en beginnen met het maken van winst voor u. Neem contact met ons op via WhatsApp +17657050044

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hai semua

  Nama saya FRADESY RIRITIA, saya berasal dari indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu anda semua kebenaran, setiap orang yang anda lihat pada catatan mereka di blog dan laman web ini adalah pencuri (SCAMMERS), saya telah menjadi mangsa cerita mereka dan mereka telah merosakkan hidup saya.
  Saya tidak berada di sini untuk memberitahu anda kisah bagaimana saya ditipu dan bagaimana saya kehilangan banyak wang kepada mereka.

  Saya di sini untuk memberitahu anda SYARIKAT PINJAMAN sebenar dan sahajalah yang ALLAH hantar untuk mengubah hidup saya, mereka adalah SEMUA PINJAMAN GRANT GLOBAL, mereka adalah satu-satunya syarikat pinjaman tulen yang diiktiraf dan dibiayai oleh WORLD BANK.

  Mereka adalah satu-satunya syarikat pinjaman tulen, mereka mempunyai syarat dan syarat pinjaman yang cukup besar, untuk menutup semua pinjaman mereka adalah berpatutan dan cepat dilupuskan tidak seperti syarikat palsu lain yang anda lihat di sini dalam talian yang akan mengambil wang anda tanpa mengeluarkan pinjaman anda,
  Tolong jangan tertipu oleh saksi yang mempunyai nombor dan whatsapp indonesia, mereka semua penipu, bagaimana syarikat individu boleh memberi pinjaman ?, itu harus menjadi pertanyaan pertama anda.

  Rakan-rakan saya di Asia, saya mohon agar anda mendengarkan saya ketika saya bersumpah kepada anda dengan nama Allah, bahawa saya mengatakan kepada anda semua kebenaran, Syarikat ALL GLOBAL GRANT LOAN, satu-satunya syarikat yang boleh dipercayai dan mereka akan memastikan anda menerima pinjaman anda setelah anda menyelesaikan proses pinjaman seperti yang diperlukan.
  Mengapa anda tidak menjadi antara berita baik ini dengan menghubungi mereka segera jika anda SANGAT MENARIK untuk meninggalkan perjuangan kewangan anda dan meningkatkan tahap kehidupan anda, berikut adalah EMAIL allglobalgrantloan@gmail.com.

  Anda bebas menghubungi saya di EMAIL fradesyriritia12@gmail.com saya untuk maklumat lebih lanjut, saya dengan senang hati akan mendengar anda berkongsi kisah kebahagiaan anda sendiri.
  Terima kasih semua, dan semoga ALLAH memberkati SEMUA PINJAMAN PEMBERIAN GLOBAL kerana memberi saya kegembiraan baru ini.

  NAMA Syarikat: SEMUA PINJAMAN GRANT GLOBAL
  EMAIL Syarikat:allglobalgrantloan@gmail.com
  Whatsapp Syarikat: +1 (301) 971-4445
  E-mel Saya: fradesyriritia12@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Hallo allemaal, u bent op zoek naar een professionele binaire, forex- en Bitcoin-makelaar / -manager die u zal begeleiden en helpen bij het beheren van uw transactie en u zal helpen om binnen zeven dagen zinvolle winsten te maken, neem nu contact op met TD Ameritrade voor uw investeringsplan. om uw verloren investering in bitcoin / binair terug te krijgen Neem nu contact met hem op via whatsaap (+12166263236) of neem contact met hem op via zijn e-mailadres: (tdameritrade077@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 38. BAGAIMANA SAYA MENDAPAT PINJAMAN SAYA DARI PERUSAHAAN BESAR INI

  Halo teman-teman sekalian, saya Kuwat Wibawa, saat ini tinggal di Surabaya. Saat ini saya seorang janda dengan tiga anak dan saya terjebak dalam situasi keuangan pada April 2020 dan saya perlu membiayai kembali. bayar tagihan saya dan perbesar bisnis. Saya mencoba mencari pinjaman dari berbagai perusahaan pinjaman baik swasta maupun perusahaan tetapi tidak pernah berhasil, dan sebagian besar bank menolak kredit saya, jangan menjadi mangsa para penjahat di luar sana yang menyebut diri mereka pemberi pinjaman uang, mereka semua scam, yang mereka inginkan hanyalah uang Anda dan Anda tidak akan mendengar kabar dari mereka lagi mereka telah melakukannya kepada saya lebih dari dua kali sebelum saya bertemu dengan Nyonya Helen Wilson. Setelah ditipu sebesar Rp 16 juta oleh para scammer, saya semakin terlilit hutang dan saya menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan pinjaman.

  Jadi saya berdiskusi dengan teman saya Asmaul, dia adalah seorang Perawat dan memiliki pengalaman serupa. Dia kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Helen Wilson, pemberi pinjaman di perusahaan tersebut. Teman saya meminta saya untuk melamar dari ibu Helen, saya memberanikan diri dan menghubungi Bu Helen, mengisi formulir aplikasi pinjaman. Semuanya berjalan lancar dan yang paling menarik adalah pinjaman saya ditransfer kepada saya dalam waktu 24 jam jadi saya akan menyarankan Anda untuk menghubungi Ibu Helen jika Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman dan Anda yakin dapat membayar kembali. hubungi dia melalui email ……… (helenwilson719@gmail.com) atau melalui WhatsApp; +1-585-326-2165. Tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada cosigner dengan hanya suku bunga 2% dan rencana pembayaran kembali yang lebih baik dan jadwal jika Anda harus menghubungi perusahaan mana pun dengan referensi untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan kemudian hubungi Ny. Helen Wilson hari ini untuk pinjaman pasti Anda, dijamin 100%.

  Mereka menawarkan semua jenis kategori pinjaman mereka

  Pinjaman jangka pendek (5_10 tahun)
  Pinjaman jangka panjang (20_40)
  Pinjaman berjangka media (10_20)
  Mereka menawarkan pinjaman seperti
  Pinjaman perumahan ............., Pinjaman usaha ........ Pinjaman mobil .......
  Pinjaman pelajar .........., Pinjaman awal .......
  Pinjaman Real Estat ......., Pinjaman Perusahaan ....... dll
  Email .......... helenwilson719@gmail.com
  WA: +1-585-326-2165
  Ketika datang ke krisis keuangan dan pinjaman maka Helen Wilson keuangan adalah tempat untuk pergi tolong katakan padanya saya Tuan Kuwat Wibawa mengarahkan Anda dan Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya (kuwatwibawa1@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Salam kepada semua warga negara Indonesia, nama saya Yeyes Ristintares tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini agar semua warga negara Indonesia berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah benar-benar mendukung saya melalui kebaikan Ibu Ny. Helen Wilson. Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan lebih dari 32 juta Rupiah dengan pemberi pinjaman yang berbeda setelah membayar beberapa biaya dan tidak mendapatkan pinjaman. Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Helen Wilson, pemberi pinjaman di perusahaan, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari ibu Helen, jadi saya memanggil keberanian dan menghubungi Ibu Helen.

  Saya mengajukan pinjaman 900 juta dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui tanpa tekanan dan semua pengaturan dibuat pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari 48 jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa Allah akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang memberi saya keinginan hati saya. mereka juga memiliki tim ahli yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah bangkrut lagi dalam hidup Anda. Semoga ALLAH memberkati Ny. Helen Wilson untuk membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ny. Helen melalui email: (helenwilson719@gmail.com) atau Whatsapp: + 1-585-326-2165 untuk Anda pinjaman

  Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini. Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian sejati hidup saya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Allah akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Sekali lagi nama saya Yeyes Ristintares, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: yristintares@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen

 40. Wilt u een lening op korte of lange termijn?
  Maak je dan geen zorgen meer, want Taylor Della is er om je uit de financiële problemen te helpen. Neem contact met ons op via: Yawnerstaylor@gmail.com of WhatsApp op +1 8763988103

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ik wil Karin Sabine voor mij een lening van € 4000 waarderen. als je een dringende lening nodig hebt, vermijd dan oplichting door nepgeldschieters en solliciteer via een echt leningbedrijf per e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Beste klant,
  Deskundige financiering Inc-Speciale aanbieding!
  We financieren momenteel het opstarten van een bedrijf, bedrijfsuitbreiding en werkkapitaal enz. Onze financieringsbronnen zijn gespecialiseerd in creatieve oplossingen om aan uw behoeften te voldoen met een betaalbare rente van 2% en een flexibele aflossing van 1 tot 15 jaar.

  Wij bieden ook persoonlijke leningen voor vakanties,
  woningrenovatie en schuldconsolidatie.
  @2% rente/looptijd van 5 jaar.
  Met snel proces en onmiddellijke goedkeuring.
  Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail: expertfundinginfo@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Do you need a Loan?
  Are you looking for Finance?
  Are you looking for Money to enlarge your business?
  I think you have come to the right place.
  We offer Cash at interest rate of 2% no matter your location
  Interested people should please contact us on For
  immediate response to your application, Kindly reply to us at (Whats App) number:+919394133968
  patialalegitimate515@gmail.com Mr Jeffery

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Beste klant,
  Wat zijn uw financiële behoeften?
  Wij bieden grote en kleine franchise-investeringsleningen en persoonlijke leningen enz. Van 2.000 tot 250.000 euro of meer. Geen boetes voor vervroegde of te late aflossing. Krijg direct een korte en lange termijn lening om uw eigen bedrijf op te zetten en te genieten van de voordelen van uw eigen baas zijn.

  zakelijke ideeën met lage investering en hoge winst
  Supermarkt, fastfoodrestaurant
  Kledingwinkel en fitnesscentra
  Computertrainingscentrum enz.

  met een betaalbare rente van 2%
  Flexibel aflossen 1 tot 15 jaar looptijd
  Neem contact met ons op via e-mail: franchisecapitalcorps@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Hallo allemaal, ik ben super enthousiast vandaag. Ik zag reacties van mensen die al een lening hadden ontvangen van Sabinhelps@gmail.com, dus ik besloot me aan te melden op basis van hun aanbevelingen. Een paar uur geleden bevestigde ik in totaal 10.000 euro die ik van mijn eigen bankrekening had opgevraagd. Dit is echt geweldig nieuws en ik raad iedereen aan die een echte lening nodig heeft om een aanvraag in te dienen via e-mail: sabinhelps@gmail.com of whatsapp haar op + 79267494861

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Hallo dames en heren, Heeft u financiële hulp nodig? Ik ben Susan Benson. Ik ben een geldschieter en ook een financieel adviseur.

  Heeft u een zakelijke lening, Persoonlijke lening, Hypotheeklening of een lening nodig om uw project te realiseren? Als uw antwoord ja is, raad ik u aan contact op te nemen met mijn bedrijf. We verlenen allerlei soorten leningsdiensten, inclusief leningen op lange en korte termijn. Voor meer info, schrijf ons via e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) of stuur me een rechtstreeks bericht op WhatsApp via: +447903159998 en ontvang in een oogwenk een reactie.

  Wij zijn een allesomvattende financiële dienstverlener en we doen er alles aan om u te helpen bij het verwezenlijken van al uw ambities. Wij zijn gespecialiseerd in het op de meest effectieve en snelste manier aanbieden van gestructureerde financieringsoplossingen aan particulieren en bedrijven.

  Hier zijn enkele redenen waarom u contact met ons zou moeten opnemen voor een lening;
  * Gemak - U kunt altijd en overal een lening aanvragen.
  * Flexibel bedrag - U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen.
  * Snelle Directe Financiering - Ontvang uw lening binnen 24 uur na goedkeuring.
  * Flexibele rente - Betaalbare rente van 3%.
  * Hoge goedkeuringspercentages - U heeft 99,9% kans om de lening te krijgen
  * Flexibele aflossing - U kiest de aflossingsdatum, wekelijks, maandelijks of jaarlijks voor een duur van 1-30 jaar.
  * Eenvoudige online aanvraag.
  * Persoonlijke begeleiding en expertise.
  * Geen verborgen kosten

  Loop geen kans mis door gebrek aan financiële middelen. Neem nu contact op met mijn bedrijf, we kunnen u helpen met een lening omdat we talloze personen en organisaties hebben geholpen die over de hele wereld in financiële moeilijkheden zijn gekomen

  Voor meer informatie over onze leningaanbieding, stuur ons alstublieft uw leningaanvraag via
  E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp/Telegram: +447903159998

  Tussenpersonen/adviseurs/makelaars zijn welkom om hun klanten mee te nemen en zijn 100% beschermd. In volledig vertrouwen werken we samen in het voordeel van alle betrokken partijen.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Wilt u een lening op korte of lange termijn?
  Maak je dan geen zorgen, want Taylor Della is er om je uit de financiële problemen te helpen. Neem contact met ons op via: Dellastaylors@yahoo.com whatsapp op +1 (209) 251-1529

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Word lid van ons winstgevende bedrijf zonder je druk te maken over je werk, het is een eenvoudig handelssysteem om het plan van je keuze te krijgen en een minimum van $ 2000 te verdienen met slechts een klein bedrag aan investeringen, je kunt binnen een maand tot $ 10.000 tot $ 20.000 verdienen, afhankelijk van je investeringsplan kunt u zo snel mogelijk contact opnemen met supporter via whatsapp:+447883246472
  E-mail: tdameritrade077@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen

 49. Ontvang een blanco ATM-KAART en contant goed geld/fondsen Betaal uw schuld vandaag direct in elke geldautomaat om u heen waar ook ter wereld. neem contact op met Jaxononlinehackers@gmail.com. Het is 100% gegarandeerd veilig zonder zorgen om gepakt te worden omdat de blanco kaart al is geprogrammeerd en geladen met goede fondsen erin, op een zodanige manier dat het niet traceerbaar is, die ook een techniek heeft die het onmogelijk maakt voor de CCTV om je te detecteren, ik ben geen domme vrouw dat ik naar het publiek zal komen en beginnen te zeggen wat iemand niet heeft gedaan. Neem voor meer informatie contact op met de heer Jaxon Boone en ook over hoe u uw kaart gaat krijgen. Bestel de uwe vandaag nog via e-mail: Jaxononlinehackers@gmail.com, SMS & Call of Whats-app: +12192714465

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Word lid van ons winstgevende bedrijf zonder je druk te maken over je werk, het is een eenvoudig handelssysteem om het plan van je keuze te krijgen en een minimum van $ 2000 te verdienen met slechts een klein bedrag aan investeringen, je kunt binnen een maand tot $ 10.000 tot $ 20.000 verdienen, afhankelijk van je investeringsplan kunt u zo snel mogelijk contact opnemen met supporter via whatsapp: (+447883246472)
  E-mail: tdameritrade077@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Ik heb gisteren een lening van 30.000 euro aangevraagd voor de ziekenhuisrekeningen van mijn zoon bij meneer Peter en vandaag is het geld op mijn rekening gestort. lening moet nu contact met hem opnemen via: am.peterhelps01@outlook.com voor meer info.of whatsapp op +3185857744

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Are you in need of finance? we give out guarantee cash at 3% interest rate. Contact us on any kind of finance now: financialserviceoffer876@gmail.com whatsapp Number +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Investeer en ontvang binnen zeven werkdagen rendement. Waarom zou u uw kostbare tijd online verspillen aan het zoeken naar een lening? Wanneer er een mogelijkheid voor u is om te investeren met € 300 en binnen zeven werkdagen een rendement van € 3.000 te krijgen. Neem contact met ons op via WhatsApp of bel +1- (902) 201-2811 ... E-mail-- oliviasophia00111 @ gmail . com

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ik kwam dit leningbedrijf tegen op Facebook en ik nam contact op met de e-mail die ik zag ineens kreeg ik een lening van $ 60.000 USD, dus ik geloofde nooit dat dit allemaal zou kunnen werken totdat ik $ 60.000 USD kreeg, zal iedereen adviseren die behoefte heeft aan een lening om contact op te nemen met deze leningmaatschappij voor hulp bij een lening is dit het e-mailadres van het bedrijf (TRUSTLOAN88@GMAIL.COM) of contact via WhatsApp @ + 1 443 281 3404

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Groeten van de grote orde van verlichting aan de verenigde staat en aan de hele wereld, dit is een open kans om lid te worden van de gemeenschap van de verlichte mensen, waar je je verloren dromen kunt heroveren, en ook waar je het licht van de herwinning kunt zien rijkdom en geluk zonder enig bloedoffer. En we betalen ook de som van $ 550.000 om alle nieuwe leden te krijgen wanneer ze lid worden van de broederschap en ook naar een huis naar keuze en locatie met investering en deze kans in het leven om beroemd te worden.

  VOORDELEN GEGEVEN AAN NIEUWE LEDEN DIE OP DE VERLICHTING GAAN.
  1. Beloon contant geld van $ 550.000.
  2. Een nieuwe Sleek Dream CAR ter waarde van USD $ 150.000 USD
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze.
  Een maand consult met de 5 beste ter wereld.
  De leiders en 5 belangrijkste beroemdheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de heer Cambel Jeremy WhatsApp: +44(741)836-1059 email:cambeljeremy4@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 56. hallo iedereen, hoe gaat het, mijn naam is dhr. peter in de volksmond bekend als peterhelps zoals je kunt zien, ik heb veel mensen geholpen met leningen, mijn bedrijf is 100% zeker, dus als je op zoek bent naar een lening, kun je e-mailen: [peterhelps01@outlook.com] stop met het verspillen van tijd met nepgeldschieters

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Goededag !! Ik ben darlington paul, werk als een gerenommeerde, legitieme en geaccrediteerde geldleningsmaatschappij. Ik wil dit medium gebruiken om u te informeren dat we betrouwbare hulp bieden aan de begunstigde, aangezien we graag een lening aanbieden tegen een rentetarief van 2% aan betrouwbare individuen. Via: whatsapp (+33758440171) en (darlingtonhelp@gmail.com) Geleverde diensten omvatten: * Woningverbetering * Uitvindersleningen * Autoleningen * Schuldconsolidatielening * Kredietlijn * Tweede lening * Zakelijke leningen * Persoonlijke leningen * Internationale leningen. Schrijf alsjeblieft terug als je geïnteresseerd bent. Na reactie ontvangt u een aanvraagformulier voor een lening om in te vullen. (Geen sociale zekerheid en geen kredietcontrole, 100% gegarandeerd!) Ik kijk ernaar uit om u van dienst te kunnen zijn. U kunt contact met mij opnemen via whatsapp (+33758440171) e-mail:darlingtonhelp@gmail.com Met vriendelijke groet, darlington paul

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Ik heb net mijn eerste persoonlijke lening afgesloten en ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben van hoe eenvoudig de diensten zijn. Ik hoefde alleen maar te solliciteren, het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen! Ik kreeg toen binnen ongeveer 10 minuten te horen dat ik was geaccepteerd en dat het geld was goedgekeurd en op weg was naar mijn bank na het indienen van de vereiste informatie en ik ontving een lening van $ 35.000 USD! Uiterst indrukwekkend. Nu heb ik mijn eigen auto en heb ik ook mijn eigen bedrijf dankzij de heer peter LENINGSBEDRIJF. Vraag vandaag nog uw lening aan zonder enige stress met peter LOAN FIRM e-mail ze nu op (peterhelps01@outlook.com). Bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Ik wil de heer Peter bedanken voor het verstrekken van een lening. ik werd verschillende keren opgelicht toen ik een lening probeerde te krijgen totdat ik Peterhelps bedoelde die me een lening gaf ter waarde van 43000 euro. als je vandaag nog een geldschieter nodig hebt, neem dan contact op met de heer Peter en voorkom dat je wordt opgelicht e-mail: peterhelps01@outlook.com

  BeantwoordenVerwijderen
 60. You can apply for a loan anywhere and anytime in your convenient location using your phone or laptop. Fast cash offer for you today at just 2% interest rate, both long and short term cash of all amounts and currencies, no collateral required. Apply now for your instant approval and transfer approval process takes just 4 hours. contact us now (Whats App) number: +919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Sorina Jeffery

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (muthooth.finance@gmail.com) Call or add us on what's App +91-7428831341

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Allemaal bedankt aan de heer Anderson voor het helpen met mijn winst en het mogelijk maken van mijn vijfde opname. Ik ben hier om een geweldige levensveranderende kans met je te delen. het heet Bitcoin / Forex handelsopties. het is een zeer lucratieve onderneming waarmee u in een week maar liefst $ 2.570 kunt verdienen met een initiële investering van slechts $ 200. Ik ben het levende bewijs van deze geweldige zakelijke kans. Als iemand geïnteresseerd is in handelen in bitcoin of een cryptocurrency en een succesvolle transactie wil zonder te verliezen, laat het de heer Anderson nu weten Whatsapp (+447883246472)
  E-mail: tdameritrade077@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Compliment van de dag aan iedereen hier, ik beveel Angel Investment Loans aan aan iedereen die geïnteresseerd is in het krijgen van een lening, omdat ik net een hypothecaire lening van hen heb gekregen en hun diensten snel, betrouwbaar en betrouwbaar zijn. ze zijn getest en in tegenstelling tot andere bedrijven die ik tegenkwam in de periode dat ik nog steeds geen lening kon krijgen, ben ik ze voor altijd dankbaar en ben ik ze veel verschuldigd voor het waarmaken van mijn dromen. Ze bieden zowel korte als lange termijnleningen aan binnen een looptijd van 1-50 jaar, terwijl ze een leenbedrag aanbieden variërend van $ 5000 - $ 500.000,00 met of zonder onderpand maar zonder kredietcontrole. Stuur een e-mail naar: angelloaninvestor20@gmail.com

  Website: https://www.angelinvestmentnetwork.us

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Heeft u onbetaalde rekeningen? Heeft u schulden die u wilt aflossen? Ben je
  financieel in de knel en u wilt een bedrijf oprichten? Heeft de bank
  heeft u afgewezen vanwege uw slechte kredietwaardigheid? Maak je geen zorgen meer als de
  Financial Advancement Services is bereid u een lening te geven tegen een lage
  rente. Als u geïnteresseerd bent in ons leningaanbod en u wilt
  een lening aanvragen, neem vandaag nog contact met ons op door op dit bericht te reageren of
  stuur ons gewoon een e-mail via: markfunds002@outlook.com en jij
  kan ook contact opnemen met ons WhatsApp-nummer +917795329014

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Hallo daar, als een nieuweling in crypto-valutahandel, verloor ik veel geld door alleen op de markt te navigeren. In mijn zoektocht naar een echte en vertrouwde handelaar, kwam ik Anderson Johnny tegen die me begeleidde en hielp om zoveel winst te maken tot een bedrag van $ 40.000. Ik deed mijn eerste investering met $ 1.000 en behaalde een ROI van $ 9.400 in minder dan 8 dagen. U kunt contact opnemen met deze deskundige handelaar via e-mail tdameritrade077@gmail.com of op WhatsApp +447883246472 en wees klaar om uw eigen getuigenis te delen

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Welcome to the future! Financing made easy with Prof. Mrs. DOROTHY LOAN INVESTMENTS

  Hello, Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? MRS. DOROTHY JEAN INVESTMENTS says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures via profdorothyinvestments@gmail.com

  I'm here to share an amazing life changing opportunity with you. its called Bitcoin / Forex trading options, Are you interested in earning a consistent income through binary/forex trade? or crypto currency trading. An investment of $200 can get you a return of $2,840 in 7 days of trading, We invest in all profitable projects with cryptocurrencies. It goes on and on The higher the investment, the higher the profits. Your investment is safe and secured and payouts assured 100%. if you wish to know more about investing in Cryptocurrency and earn daily, weekly OR Monthly in trading on bitcoin or any cryptocurrency and want a successful trade without losing Contact MRS.DOROTHY JEAN INVESTMENTS profdorothyinvestments@gmail.com

  categories of investment

  Cryptocurrency
  Loan Offer
  Mining Plan
  Business Finance Plan
  Binary option Trade Plan
  Forex trade Plan
  Stocks market Trade Plan
  Return on investment (ROI) Plan
  Gold and Silver Trade Plan
  Oil and Gas Trade Plan
  Diamond Trade Plan
  Agriculture Trade Plan
  Real Estate Trade Plan

  YOURS IN SERVICE
  Mrs. Dorothy Pilkenton Jean
  Financial Advisor on Bank Instruments,
  Private Banking and Client Services
  Email Address: profdorothyinvestments@gmail.com
  Operation: We provide Financial Service Such As Bank Instrument
  From AA Rate Banks, Cash Loan,BG,SBLC,BOND,PPP,MTN,TRADING,FUNDING MONETIZING etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Iedereen beslist dat mijn naam Moe is en dat ik uit Nederland kom Ik heb mensen horen getuigen over dit bedrijf genaamd peterson en dit is mijn eerste aanvraag voor een online lening Ik was bang om een ​​online lening te krijgen vanwege de zwendel die ik op internet zie maar na zoveel getuigenissen over dit bedrijf te hebben gelezen, besloot ik het eens te proberen en een lening aan te vragen bij dit bedrijf genaamd Peterson Loan Company. Ik had geld nodig en ik had een lening van 120.000,00 euro nodig. Dus ik solliciteerde en kreeg te horen wat ik moest doen. Ik was bang, maar ik gaf het bedrijf de kans om me te helpen en ze verzekerden me dat ik mijn lening in minder dan 8 uur op mijn rekening zou ontvangen. Ik heb het nooit geloofd, maar ik wachtte in minder dan 8 uur. Ik kreeg een telefoontje van mijn bank dat een bedrag van 120.000,00 euro op mijn rekening was bijgeschreven en onmiddellijk belde mijn bank me. Ik nam contact op met het bedrijf en liet hen weten dat ik mijn lening heb ontvangen en vandaag ben ik gelukkig. Dus als je mijn bericht tegenkomt en je leest het en je hebt een legitieme lening van dit bedrijf nodig en wees gerust, je zult blij zijn met dit bedrijf. Ik geloof dat dit bedrijf door God is gestuurd en ik bid dat ze blijvend zullen blijven helpen. . Neem per e-mail contact op met dit bedrijf peterson.peterhelps01@outlook.com

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Hallo allemaal, ik ben erg opgewonden vandaag. Ik zag reacties van mensen die credits ontvingen van Sabinhelps@gmail. com, dus besloot ik me aan te melden op basis van hun aanbevelingen. Een paar uur geleden heb ik in totaal 10.000 euro bevestigd die ik van mijn bankrekening had gevraagd. Dit is echt geweldig nieuws en ik moedig iedereen die echt krediet nodig heeft aan om zich aan te melden door een e-mail te sturen naar sabinhelps@gmail. com van WhatsApp +1 (689) 247-6462

  BeantwoordenVerwijderen
 69. URGENT LOAN IS AVAILABLE NOW
  TODAY I GOT MY DESIRED LOAN AMOUNT $760,000.00 FROM A RELIABLE AND TRUSTED LOAN COMPANY LAST WEEK, BUSINESS/HOME/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN? ARE NOW AFFORDABLE HERE FOR YOU TODAY CONTACT Email profdorothyinvestments@gmail.com

  Hello,I'm here to testify of how i got my real estate business loan from PROF. MRS.DOROTHY JEAN INVESTMENTS (profdorothyinvestments@gmail.com) I don't know if you are in need of an urgent loan to pay bills, start business or build a house, they offer all kinds of loan Ranging from $5,000.00 to $2,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 33 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender?
  MRS.DOROTHY JEAN holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly without cost/stress via Contacts Whatsapp Number +1(541)279-1406 Email profdorothyinvestments@gmail.com

  Consider all your financial problems tackled and solved ASAP. Share this to help a soul right now THANKS.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Heeft u een lening nodig? persoonlijke leningen? zakelijke leningen? hypotheken? landbouw- en projectfinanciering? wij verstrekken allerlei soorten leningen tegen 2% rente! Contact e-mail;(richardcosmos5@gmail.com)

  Dringende leningaanbieding.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Ik wil Karin Sabine leningen voor mij een lening van € 9000 waarderen. als je een dringende lening nodig hebt, vermijd dan oplichting door nepgeldschieters en solliciteer via een echte leningfirma per e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +7 901 709-57-43

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Hallo bent u op zoek naar een lening voor schuldconsolidatie, ongedekte leningen, zakelijke leningen, hypothecaire leningen, autoleningen, studieleningen, persoonlijke leningen, risicokapitaal, enz! Ik ben een particuliere kredietverstrekker, ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren met een lage en redelijke rente van 2%. E-mail naar: christywalton355@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Groeten van de Grand Order of Lights in het Verenigd Koninkrijk en de hele wereld, dit is een open kans om lid te worden van de Brotherhood of the Enlightened, waar je je verloren dromen kunt vinden, en ook waar je het Light of Riches kunt zien. doos. En geluk zonder bloedoffers. En we betalen ook een bedrag van $ 1.000.000,00 voor alle nieuwe leden wanneer ze lid worden van de fellowship en met die investering in een huis naar keuze en locatie en om ze beroemd te maken in het leven. Ontvang voordelen voor nieuwe leden die in het licht staan
  1. Contante beloning van $ 1.000.000,00
  2. Een stijlvolle nieuwe droomauto die $ 150.000 kost
  3. Een droomhuis gekocht in het land van uw keuze. Een maand overleg met de
  5 beste ter wereld. Leiders en 5 belangrijkste persoonlijkheden ter wereld. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via whatsapp Fernando
  +1(315)388-2001

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Ik ben Klydia veronika uit Belgum, ik heb een lening van 9.000 euro aangevraagd en deze werd goedgekeurd met MICHEAL JOSE FINANCE HOME na 3 dagen na mijn aanvraag, iedereen die op zoek is naar een legitieme lening, ik zou u naar dit bedrijf willen verwijzen, is in actie dankbaar voor de hulp die ze me gaven. U kunt voor meer informatie contact met hem opnemen via:infomichealfinanceltd@gmail.com of WhatsApp:+14699724809

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Ik ben Klydia veronika uit Belgum, ik heb een lening van 9.000 euro aangevraagd en deze werd goedgekeurd met MICHEAL JOSE FINANCE HOME na 3 dagen na mijn aanvraag, iedereen die op zoek is naar een legitieme lening die ik je zou doorverwijzen naar dit bedrijf is in actie dankbaar voor hulp ze gaven me. U kunt voor meer informatie contact met hem opnemen via:infomichealfinanceltd@gmail.com of WhatsApp:+14699724809

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Hallo, ik wil dit medium graag gebruiken om een leningmaatschappij met u te delen die mij helpt een commerciële lening te krijgen met begrijpelijke voorwaarden. ze bieden alle soorten leningen aan.
  E-mail contact: infomichealfinanceltd@gmail.com
  of WhatsApp +14699724809.

  BeantwoordenVerwijderen